Iubeste-ti viata!

Rezultate partiale Concurs Antidrog  Iubeste-ti  viata 2017 – aici

Vizitati si site-ul concursului https://concursspunenu.wordpress.com/rezultatele-concursului/

Regulametul concursului il puteti descarca de aici

fisa iubeste-ti viata 2017

REGULAMENTUL
CONCURSULUI REGIONAL CU PARTICIPARE NAȚIONALĂ ANTIDROG
”Iubeşte-ţi viaţa”
Inscris in CAERI – 2017
Domeniul Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile
pozitia 1211

Capitolul I. Obiectivele concursului

Concursul naţional „Iubeste-ti viata” este un concurs prin corespondenţă realizat în vederea stimulării elevilor în a participa la activităţile de prevenire a consumului de droguri. Antrenând elevii să participe la acest proiect prin realizarea practică a unor lucrări (afişe, desene, pliante, prezentări powerpoint, site-uri, fotografii) se urmăreşte:
1. Să implice un număr cât mai mare de elevi în acţiuni de prevenire şi combatere a consumului de droguri
2. Să se popularizeze în rândul adolescenţilor nocivitatea drogurilor şi gravele consecinţe ale utilizării lor
3. Să permită afirmarea şi punerea în valoare a personalităţilor creatoare a elevilor; să dezvolte şi să stimuleze imaginaţia elevilor prin crearea unor lucrări originale şi expresive
4. Să formeze şi să dezvolte aptitudinile elevilor în folosirea programelor specializate pentru realizarea şi prelucrarea unor desene, prezentări, filme, fotografii, etc.

Capitolul II. Organizarea concursului

1. Concursul se adresează elevilor ce doresc să se implic în lupta de prevenire şi combatere a consumului de droguri, de la palate si cluburi dar şi de la şcoli şi licee din ţară.
2. Comisia de jurizare a subiectelor este constituită din :
– Preşedinte – coordonator Centru de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui
– Membri – profesori de arte plastice, profesori de informatica
3. Comisia de jurizare a subiectelor are următoarele atribuţii:
– evaluează lucrările elevilor participanţi la concurs
– stabileşte clasamentele şi le aduce la cunoştinţa concurenţilor
– prezintă concurenţilor şi cadrelor didactice principalele concluzii şi face recomandări pentru perfecţionarea activităţii viitoare
4. Criterii de evaluare: originalitatea lucrării; sugestivitatea lucrării; calitatea execuţiei; estetica lucrării;
Observaţie: Lucrările nu trebuie să conţină elemente agresive (cap de mort, cruci, schelete, seringi etc.) şi este indicat ca ele să promoveze alternative la consumul de droguri.
5. Deciziile juriului sunt definitive şi incontestabile.

Capitolul III. Participanţi, condiţii de participare, desfăşurarea concursului

1. Concursul se va desfăşura în perioada 1 – 15 iulie 2017.
2. Concurs se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
desene
– grafica
– desene pe calculator
– prezentări powerpoint – prezentările să aibă maxim 15 diapozitive şi se va puncta în mod deosebit originalitatea.
– spoturi
– filme
– fotografii lucrările vor fi în format A4.
– afiş lucrările vor fi in format A4 sau A3.
– pliant
– site
3. Concursul se adresează tuturor elevilor fiind organizat pe următoarele categorii : clasa I- II, clasa III – IV, clasa V-VI, clasa VII – VIII, clasa IX – XII.
4. Numărul lucrărilor cu care puteţi participa este maxim 3/secţiune/categorie de vârstă .
5. Lucrările vor fi etichetate şi vor conţine următoarele date:
– Numele şi prenumele elevilor
– Clasa, vârsta
– Instituţia (clubul copiilor)
– Secţiunea
– Profesor coordonator
6. Lucrările in format letric vor fi trimise, impreuna cu fisa de inscriere, prin poştă până pe 1 iulie 2017, (data poştei) la adresa Palatul Copiilor Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, cod 730171, Vaslui.
7. Lucrarile in format electronic (prezentările power point, spoturile, filmele, site-urile, fotografiile şi desenele pe calculator) vot fi trimise prin mail pe adresa concursspunenu@yahoo.com. Lucrările vor fi salvate astfel: nume-elev-clasa-scoala-nume-profesor.(Popescu Ion-clasa 5-scoala nr 5 vaslui – prof. Ionescu George). Lucrarile trimise trebuie sa fie insotite de fisa de inscriere.
Dacă lucrarea este mai mare de 25 Mb puteţi să o trimiteţi prin wetransfer.ro. Precizaţi exact în mail numele elevilor, clasa , instituţia şcolară, numele profesorului.
Capitolul V. Dispoziţii finale

1. Se vor acorda 5 premii I, 5 premii II, 5 premii III, 10 menţiuni şi 10 premii speciale pentru fiecare categorie. Fac excepţie situaţiile în care doi sau mai mulţi participanţi obţin acelaşi punctaj în concurs, caz în care se poate acorda acelaşi premiu/menţiune pentru punctaje egale, fără a depăşi 25% din numărul total de participanţi. Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III sau menţiuni revine juriului concursului.
2. Rezultatele finale se vor publica pe bogul concursului concursspunenu.wordpress.com.
3. Diplomele vor fi trimise în format electronic pe adresa de email menţionată de dumneavoastră în fişa de înscriere dupa la 30 august 2017.
4. Lucrările nu se vor returna, ele devin proprietatea Palatului Copiilor Vaslui, care este organizatorul concursului, acesta având dreptul de a le publica cu menţiunea numelui autorului, de asemenea rezultatele concursului şi imagini din timpul desfăşurării concursului vor fi publicate pe site-ul Palatului Copiilor Vaslui.
5. Informaţii suplimentare pe adresa concursspunenu@yahoo.com.

 

Anunțuri