Iubeste-ti viata!

Rezultate  Concurs Iubeste-ti viata 2019

 

regulament si fisa de inscriere concurs national Iubește-ți  viața 2019

REGULAMENTUL
CONCURSULUI NAȚIONAL ANTIDROG
”Iubește-ți viața”
Ediția a XII-a, 2019

CAEN  2019 -Anexa nr. 8 la OMEN nr. 3016/09.01.2019

Domeniul Educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile

Pozitia 136

Capitolul I. Obiectivele concursului

Concursul național „Iubește-ti viața” este un concurs realizat în vederea stimulării elevilor în a participa la activitățile de prevenire a consumului de droguri. Antrenând elevii să participe la acest proiect prin realizarea practică a unor lucrări (afișe, desene, pliante, prezentări powerpoint, site-uri, fotografii) se urmărește:
1. Să implice un număr cât mai mare de elevi în acțiuni de prevenire și combatere a consumului de droguri
2. Să se popularizeze în rândul adolescenților nocivitatea drogurilor și gravele consecințe ale utilizării lor
3. Să permită afirmarea și punerea în valoare a personalităților creatoare a elevilor; să dezvolte și să stimuleze imaginația elevilor prin crearea unor lucrări originale și expresive
4. Să formeze și să dezvolte aptitudinile elevilor în folosirea programelor specializate pentru realizarea și prelucrarea unor desene, prezentări, filme, fotografii, etc.

Capitolul II. Organizarea concursului

1. Concursul se adresează elevilor ce doresc să se implic în lupta de prevenire și combatere a consumului de droguri, de la palate si cluburi dar și de la școli și licee din țară.
2. Comisia de jurizare a subiectelor este constituită din :
– Președinte – coordonator Centru de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui
– Membri – profesori de arte plastice, profesori de informatica
3. Comisia de jurizare a subiectelor are următoarele atribuții:
– evaluează lucrările elevilor participanți la concurs
– stabilește clasamentele și le aduce la cunoștința concurenților
– prezintă concurenților și cadrelor didactice principalele concluzii și face recomandări pentru perfecționarea activității viitoare
4. Criterii de evaluare: originalitatea lucrării; sugestivitatea lucrării; calitatea execuției; estetica lucrării;
Observație: Lucrările nu trebuie să conțină elemente agresive (cap de mort, cruci, schelete, seringi etc.) și este indicat ca ele să promoveze alternative la consumul de droguri.
5. Deciziile juriului sunt definitive și incontestabile.

Capitolul III. Participanți, condiții de participare, desfășurarea concursului

1. Concursul se va desfășura în perioada 15 – 30 iulie 2018 si se va organiza atât prin participare directă cât si prin participare indirectă.
2. Concurs se va desfășura pe următoarele secțiuni:
– desene
– grafica
– desene pe calculator
– prezentări powerpoint – prezentările să aibă maxim 15 diapozitive și se va puncta în mod deosebit originalitatea.
– spoturi
– filme
– fotografii lucrările vor fi în format A4.
– afiș lucrările vor fi in format A4 sau A3.
– pliant
– site
3. Concursul se adresează tuturor elevilor fiind organizat pe următoarele categorii : clasa I- II, clasa III – IV, clasa V-VI, clasa VII – VIII, clasa IX – XII.
4. Numărul lucrărilor cu care puteți participa este maxim 3/secțiune/categorie de vârstă .
5. Pentru participare directă elevii vor fi prezenți la Palatul Copiilor Vaslui (cercurile de pictură si de informatică) în data de 26 iunie 2019 unde vor realiza desene, prezentări powerpoint sau afișe. Materialele pentru realizarea acestor lucrări vor fi aduse de elevi. Pentru a participa in mod direct elevii sau profesorii se vor înscrie trimițând fișa de înscriere din anexă pe adresa de mail concursspunenu@yahoo.com până pe data de 15  iunie 2019.

6. Pentru participare indirectă profesorii vor trimite prin poștă sau prin mail lucrările elevilor .
– Lucrările vor fi etichetate și vor conține următoarele date:
– Numele și prenumele elevilor
– Clasa,
– Instituția școlară
– Secțiunea
– Profesor coordonator
-Lucrările în format letric vor fi trimise, împreună cu fisa de înscriere, prin poștă până pe 15 iulie 2019, (data poștei) la adresa Palatul Copiilor Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 62, cod 730171, Vaslui.
-Lucrările in format electronic (prezentările power point, spoturile, filmele, site-urile, fotografiile și desenele pe calculator) vot fi trimise prin mail pe adresa concursspunenu@yahoo.com. Lucrările vor fi salvate astfel: nume-elev-clasa-scoala-nume-profesor.(Popescu Ion-clasa 5-scoala nr 5 vaslui – prof. Ionescu George). Lucrările trimise trebuie sa fie însoțite de fisa de înscriere, pana pe 15 iulie 2019.
Dacă lucrarea este mai mare de 25 Mb puteți să o trimiteți prin wetransfer.ro. Precizați exact în mail numele elevilor, clasa , instituția școlară, numele profesorului.
Capitolul V. Dispoziții finale

1. Se vor acorda 5 premii I, 5 premii II, 5 premii III, 10 mențiuni și 10 premii speciale pentru fiecare categorie. Fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același punctaj în concurs, caz în care se poate acorda același premiu/mențiune pentru punctaje egale, fără a depăși 25% din numărul total de participanți. Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III sau mențiuni revine juriului concursului.
2. Rezultatele finale se vor publica pe blogul concursului concursspunenu.wordpress.com.
3. Diplomele vor fi trimise în format electronic pe adresa de email menționată de dumneavoastră în fișa de înscriere după la 30 august 2019.
4. Cadrele didactice care doresc să primească diplomele în format letric va trebui să trimită un plic autoadresat și timbrat 2,5 lei și 2 lei / diplomă pentru tipărirea acesteia, pe adresa : PALATUL COPIILOR VASLUI, str, STEFAN CEL MARE, nr. 62, VASLUI, cod poștal 730171, (puteți adăuga acest plic autoadresat în plicul cu lucrările elevilor)
5. Lucrările nu se vor returna, ele devin proprietatea Palatului Copiilor Vaslui, care este organizatorul concursului, acesta având dreptul de a le publica cu mențiunea numelui autorului, de asemenea rezultatele concursului și imagini din timpul desfășurării concursului vor fi publicate pe site-ul Palatului Copiilor Vaslui.
6. Informații suplimentare pe adresa concursspunenu@yahoo.com.

Concurs national antidrog

Mesajul meu antidrog, editia 2019

Regulamentul concursului Mesajul meu antidrog 

Fisa de inscriere – mma 2019

Pentru a vedea  rezultatele  Vizitati si site-ul concursului https://concursspunenu.wordpress.com/rezultatele-concursului/

Regulametul concursului il puteti descarca de aici

fisa iubeste-ti viata 2018