Martie, Martisor

Rezultate concus regional Martie, martisor

Lucrarile au fost  jurizate si clasamentul este facut.

Pentru cei care doresc sa cunoasca premiile pot veni la Palatul Copiilor ,  laboratorul de informatica – duminica, luni si marti de la 12.00 la 18.00 sa ii spun premiile.

Diplomele, atat cele in format letric cat si cele in format  electronic ,vor fi exediate dupa vacanta de paste.

Va multumesc de intelegere.

 

 

Regulamentul concursului  poate  fi descarcat de aici – regulament concurs martisor 2019

Regulamentul
Concursului / expozitiei de  creaţii Artistică
“Mărțișorul,vestitorul  primăverii”
Ediţia a XV-a, 2019

CAERI  2019 – pozitia  2204

Capitolul I. Obiectivele concursului

Concursul Regional de Creaţie Artistică “Mărțișorul,vestitorul  primăverii”, ediţia a XV-a, martie 2019 este un concurs prin corespondenţă realizat în vederea sensibilizări copiii şi tinerii faţă de obiceiurile tradiţionale ale poporului nostru şi de asemeni să substituim agresivitatea comportamentală cu gesturi de respect şi stimă faţă de semeni, Mărţişorul reprezentând un astfel de simbol.
Antrenând elevii să participe la acest proiect prin realizarea practică a unor lucrări (mărţişoare şi felicitări) se urmăreşte:
1. Să permită afirmarea şi punerea în valoare a personalităţilor creatoare a elevilor; să dezvolte şi să stimuleze imaginaţia elevilor prin crearea unor lucrări originale şi expresive
2. Cultivarea spiritului de colaborare, întrajutorare şi competiţie

Capitolul II. Organizarea concursului

1. Concursul se adresează elevilor de la diferite instituţii şcolare din ţară, cu vârste cuprinse între 4 – 18 ani, ce doresc să realizeze diferite mărţişoare şi felicitări prin tehnici diferite; lucrările pot fi individuale sau colective.
2. Comisia de organizare şi de jurizare a concursului este alcătuită din inspectorul educativ şi profesori de specialitate din judeţ şi au următoarele atribuţiuni
– asigură difuzarea şi cunoaşterea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului
– pregăteşte invitaţiile şi popularizează concursul atât în mass-media locală şi pe site-urile specializate
– alege şi pregăteşte locul de desfăşurare a expoziţiei concursului,
– evaluează lucrările elevilor participanţi la concurs
– stabileşte clasamentele şi le aduce la cunoştinţa concurenţilor
3. Criterii de evaluare: originalitatea lucrării; sugestivitatea lucrării; calitatea execuţiei; estetica lucrării.
4. Nu se admit lucrări cumpărate sau confecţionate de cadrele didactice.
5. Deciziile juriului sunt definitive şi incontestabile.

Capitolul III. Participanţi, condiţii de participare, desfăşurarea concursului

1. Concursul se va desfăşura în luna martie 2019.
2. Concurs se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
v Mărţişoare realizate în diferite tehnici
v Felicitări realizate în diferite tehnici
3. Concursul se adresează tuturor elevilor fiind organizat pe următoarele categorii: prescolar (grupa mică-grupa mare), primar (clasa 0 – clasa a IV-a), gimnazial (clasa a V-a – clasa a VIII-a), liceal (clasa a IX-a – clasa a XII-a) .
4. Numărul lucrărilor cu care puteţi participa este maxim 5 pentru fiecare cadru didactic.
5. Lucrările vor fi etichetate şi vor conţine următoarele date:
– Numele şi prenumele elevilor
– Clasa, vârsta
– Instituţia (clubul copiilor)
– Secţiunea
– Profesor coordonator
6. Lucrările ce vor participa la acest concurs vor fi trimise prin poştă până pe 15 martie 2019, (data poştei) la adresa destinatar :  Palatul Copiilor Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, cod 730171, Vaslui.
7. Diplomele vor fi trimise în format electronic, pe adresa de email scrisă în fişa de înscriere.
8. Dacă doriţi să primiţi diplomle şi în format letric vă rog să trimiteţi, în plicul cu lucrările, un plic A4 autoadresat şi timbrat (timbru de 4 lei) pentru expedierea diplomelor, dar şi contravaloarea tipării diplomelor ( 2 lei/diplomă).

Capitolul IV. Dispoziţii finale

1. Se vor acorda 5 premii I, 5 premii II, 5 premii III, 10 menţiuni şi 10 premii speciale pentru fiecare categorie şi pe secţiune.
2. Fac excepţie situaţiile în care doi sau mai mulţi participanţi obţin acelaşi punctaj în concurs, caz în care se poate acorda acelaşi premiu/menţiune pentru punctaje egale, fără a depăşi 25% din numărul total de participanţi. Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III sau menţiuni revine juriului concursului.
3. Toţi elevii vor primi diplome de participare.
4. Diplomele şi adeverinţele se vor trimite prin email la adresa indicată în fişa de înscriere.
5. Lucrările nu se vor returna, ele devin proprietatea Palatului Copiilor Vaslui, care este organizatorul concursului, acesta având dreptul de a le publica cu menţiunea numelui autorului, de asemenea rezultatele concursului şi imagini din timpul desfăşurării concursului vor fi publicate pe site-ul Palatului Copiilor Vaslui.
6. Informaţii suplimentare la adresa tonitaaurelia@yahoo.com.

Fisa de Înscriere
la
Concursului / expozitiei de  creaţii Artistică
„Mărțișorul,vestitorul  primăveri”
organizat de Palatul Copiilor Vaslui,
activitate cuprinsă în CAER – 2019 – pozitia 2204

Institutia scolara……………………………………….
Localitatea: …………….. Codul: ……………
Strada: …………………………Nr.. ……………………
Judeţul: ………………….. telefon de contact…………………..
Numele şi prenumele îndrumătorului: ………………..
e-mail contact ………………….
Adresa de expediere a diplomelor
Elevi participanţi:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

elevului

Clasa Sectiunea
1.
2.
3.
4.
5.

Sunt de acord cu regulamentul concursului.
Semnătura cadrului didactic,
prof.